III Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne Choroby zakaźne i reumatologia

III Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne
Choroby zakaźne i reumatologia

Konferencja hybrydowa

Lublin (Lubelskie Centrum Konferencyjne)
22-23 października 2021

zarejestruj się

Zaproszenie

Szanowni Państwo,


Od prawie półtora roku zmagamy się z pandemią COVID-19, która w wyjątkowo bolesny sposób dotknęła ludzi na całym świecie. W chwili obecnej wprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniu SARS-CoV-2 wydaje się jedyną nadzieją na ostateczne pokonanie choroby lub przynajmniej stabilizację sytuacji zdrowotnej w zakresie zdrowia publicznego. Niemniej jednak skutki epidemii będziemy odczuwali przez kolejne lata. Dotyczy to także funkcjonowania naszego systemu opieki zdrowotnej oraz diagnozowania i leczenia chorób innych niż COVID-19.


Wśród pacjentów z chorobami przewlekłymi osoby ze schorzeniami reumatologicznymi stanowią szczególnie liczną grupę. Dzięki coraz doskonalszej diagnostyce oraz nowoczesnym metodom leczenia możliwa jest pomoc i zapewnienie co najmniej wieloletnich remisji. Również w chorobach zakaźnych, oprócz COVID-19, jest wiele jednostek chorobowych, w tym przewlekłych, w których rozpoznawaniu i leczeniu dokonał się bardzo istotny postęp.


W czasie poprzednich dwóch edycji konferencji stwierdzaliśmy wielokrotnie, że choroby zakaźne i reumatologię łączy wiele wspólnych problemów oraz, że nasze wzajemne konsultacje i interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia pozwalają na zapewnienie jeszcze lepszego standardu opieki medycznej naszym pacjentom, rozwiązywanie problemów oraz współpracę naukową.


Wierzymy, że tegoroczna edycja konferencji, w tych wciąż trudnych dla wszystkich czasach, pozwoli na rozwijanie naszych wspólnych zainteresowań, wymianę doświadczeń oraz tworzenie planów dalszej współpracy. Tym razem chcielibyśmy dodatkowo pochylić się nad zagadnieniem reakcji autoimmunologicznych w kontekście interdyscyplinarnym. Mamy nadzieje, że zaproszeni wybitni specjaliści, zajmujący się tym aspektem patogenetycznym jednostek chorobowych w innych dziedzinach, wzbogacą naszą konferencję szerokim spojrzeniem na problem autoimmunologii w medycynie, nie tylko w zakresie reumatologii, chorób zakaźnych czy hepatologii.


Zapraszamy Państwa gorąco do uczestnictwa w III konferencji „Choroby zakaźne i reumatologia”, wierząc, że będzie to spotkanie niezwykle przydatne z naukowego i praktycznego punktu widzenia, a ponadto przebiegające w miłej i prawdziwie przyjacielskiej atmosferze.


Patronat naukowy:

Reumatologia:
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Choroby zakaźne i hepatologia:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Film

Program

Piątek, 22 października 2021 r.

 

11:30 – 11:55  INAUGURACJA  

11:30 – 11:35 Otwarcie konferencji - Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

11:35 – 11:55  Wykład inauguracyjny - Historia pandemii grypy – Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota


11:55 – 13:15  Sesja I Zakażenia wirusem Herpes jako współczesny problem interdyscyplinarny 

Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota, Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan 

11:55 – 12:15 Czynniki ryzyka i poważne zakażenia u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

12:15 – 12:35 Profilaktyka i leczenie zakażeń HerpesProf. dr hab. n. med. Arleta Kowala-Piaskowska

12:35 – 12:55 Zmiany oczne w przebiegu zakażenia HerpesProf. dr hab. n. med.  Anna Turno-Kręcicka

12:55 – 13:15 Leczenie zmian skórnych w zakażeniu Herpes zosterProf. dr hab. n. med. Irena Walecka

 

13:15 – 13:25 Przerwa kawowa

 

13:25 – 14:48 Sesja II Zakażenia bakteryjne jako problem interdyscyplinarny 

13:25 – 13:28 Otwarcie Sesji

Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban

13:28 – 13:48 Ryzyko interakcji suplementów diety z lekami przeciwinfekcyjnymi – Dr hab. n. med. Jarosław Woroń

13:48 – 14:08 Kłębuszkowe zapalenie nerek – Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

14:08 – 14:28 Sepsa – zasady postępowania – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban

14:28 – 14:48 Szczepienia przeciw pneumokokom u dorosłych nie tylko w dobie pandemii – Prof. dr hab. n. med. Iwona Mozer-Lisewska
Wykład sponsorowany Pfizer Polska

 

14:48 – 15:30  Przerwa na lunch

 

15:30 – 17:53  Sesja III SARS-CoV-2 – profilaktyka, aktualny przebieg zakażenia i możliwości terapeutyczne

15:30 – 15:33 Otwarcie Sesji

Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska, Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

15:33 – 15:53 Objawy kliniczne zakażenia SARS-CoV-2 – czy warianty zmieniają przebieg choroby – Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz
Wykład sponsorowany Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o.

15:53 – 16:13 Choroby reumatyczne po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 – Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

16.13 – 16.33 Powikłania sercowo-naczyniowe w COVID-19 – o czym warto pamiętać? – Prof. dr hab. n. med. Filip Szymański

16:33 – 16:53 Czy są potrzebne nowe rekomendacje leczenia zakażeń SARS-CoV-2?–  Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak 
Wykład pod patronatem Gilead Sciences

16:53 – 17:13 Przebieg zakażenia SARS-CoV-2 u chorych z zapalnymi chorobami reumatycznymi w zależności od choroby i stosowanego leczenia - miejsce tocilizumabu
 Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska 
Wykład sponsorowany Roche

17:13 – 17:33 Co nowego w szczepieniach przeciw SARS-CoV-2? – Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

17:33 – 17:53 Gorączka reumatyczna i popaciorkowcowe zapalenie stawów  – Prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak 

 

17:53 – 18:05  Przerwa kawowa

 

18:05 – 19:28 Sesja IV HIV – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne 

18:05 – 18:08 Otwarcie Sesji

Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska 

18:08 – 18:28 Zakażenie HIV – aktualne diagnostyka i leczenie – Dr hab. n. med. Ewa Siwak 
Wykład sponsorowany Gilead Sciences
Prezentacja nie będzie nagrywana i udostępniana po Konferencji

18:28 – 18:48 Łuszczycowe zapalenie stawów w przebiegu zakażenia HIV – diagnostyka i leczenie – Dr n. med. Maria Maślińska

18:48 – 19:08 Zmiany skórne w przebiegu zakażenia HIV – Prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek

19:08 – 19:28 Specyfika zakażenia HIV u kobiet – Prof. dr hab. n. med. Justyna Kowalska


Sobota, 23 października 2021 r.   

     

8:15 – 9:38  Sesja V Problemy diagnostyki i terapii chorób infekcyjnych

8:15 – 8:18 Otwarcie Sesji

Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz

8:18 – 8:38 Modyfikacja mikroflory jelitowej w profilaktyce zakażeń Clostridioides difficileProf. dr hab. n. med. Marcin Adamczak

8:38 – 8:58 Problem infekcji Clostridioides difficile jako konsekwencja pandemii COVID-19 – Prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska

8:58 – 9:18 Jak zidentyfikować niezdiagnozowane zakażenia HCV w populacji polskiej? – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof­­­­­ Tomasiewicz 
Wykład sponsorowany Abbvie Polska 

9:18 – 9:38 Czy wysoka selektywność Rinvoq’u oznacza lepszy profil bezpieczeństwa ? –  Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska 
Wykład sponsorowany Abbvie Polska 

 

9:38 – 9:50 Przerwa kawowa

 

9:50 – 11:13 Sesja VI Sesja Hepatologiczna 

9:50 – 9:53 Otwarcie Sesji

Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

9:53 – 10:13 Czy jesteśmy bliżej eradykacji HBV – przegląd badań klinicznych – Dr hab. n. med. Dorota Zarębska–Michaluk

10:13 – 10:33 Pozawątrobowe manifestacje zakażenia HCV okiem praktyka – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
Wykład pod patronatem Gilead Sciences

10:33 – 10:53 Akcja Identyfikacja: eliminacja zakażeń HCV w szczególnych grupach pacjentów – projekt psychiatria – Prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska
Wykład sponsorowany Gilead Sciences

10:53 – 11:13 Nowe spojrzenie na stłuszczeniową chorobę wątroby – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz 
Wykład pod patronatem PRO.MED.PL

 

11:13 – 11:20  Przerwa kawowa

 

11:20 – 13:05 Sesja VII Sesja autoimmunologiczna 

11:20 – 11:23 Otwarcie Sesji

Przewodniczący Sesji: Dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk, Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

11:23 – 11:43 Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne autoprzeciwciał w przewlekłych chorobach wątroby – Prof. dr hab. n. med. Michał Kukla

11:43 – 12:03 Przeciwciała przeciwtarczycowe – Dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak

12:03 – 12:23 Bóle stawów i autoprzeciwciała – kiedy skierować pacjenta do reumatologa – Dr n. med. Maria Maślińska

12:23 – 12:43 Infekcje jako czynnik stymulujący rozwój reakcji autoimmunologicznej – Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

12:43 – 13:03 Probiotyki w profilaktyce osteoporozy – Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska


13:05 Zamknięcie konferencjiUWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Konferencji.

Q&A

1. Kiedy i gdzie odbędzie się konferencja?

Konferencja „III Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne Choroby zakaźne i reumatologia” zorganizowana jest w formie kształcenia hybrydowego, w postaci wykładów i dyskusji, które odbędą się w dniach 22-23.10.2021 r. Część uczestników brać będzie udział w wydarzeniu stacjonarnie, natomiast część uczestników wirtualnie.
Spotkanie będzie transmitowane ze studia zorganizowanego w centrum konferencyjnym. Wykłady będą wygłoszone przez Prelegentów w formie połączeń zdalnych „na żywo” oraz w formie wystąpień Prelegentów w studiu konferencyjnym. Dyskusje poprowadzone zostaną ze studia przez Wykładowców zasiadających w Prezydium poszczególnych sesji.


2. Do kiedy można zapisywać się na konferencję?

Udział w konferencji można zgłaszać do 21.10.2021 r. lub do wyczerpania miejsc.


3. Jak i gdzie będzie można obejrzeć konferencję?

Transmisja jest przeznaczona tylko dla uczestników zarejestrowanych. Będzie ją można oglądać na platformie https://zakazne.conf.medvc.eu/ Do wszystkich uczestników zostanie wysłany e-mail aktywacyjny z loginem i hasłem. Linki zaczniemy wysyłać od czwartku 21.10.2021 r. 


4. Jak można uczestniczyć w dyskusjach „na żywo” w formule online?

Podczas konferencji, będzie możliwość zadawania pytań na czacie. Pytania będą wyświetlały się w oknie obok transmisji konferencji. Niezależnie pytania będą mogli obserwować także Wykładowcy, którzy odpowiedzą na nie podczas dyskusji, zaplanowanych pod koniec każdej sesji.


5. Dostęp do wirtualnych stoisk wystawców.

Będzie możliwy przez kliknięcie logo firmy, znajdujące się pod oknem transmisji lub przez zakładkę zatytułowaną STOISKA WIRTUALNE.


6. W jaki sposób można sprawdzić dostosowanie łącza internetowego oraz przeglądarki do transmisji?

Minimalne parametry do oglądania transmisji to: pobieranie 2,5 Mbit/s i 6 Mbit/s dla jakości full HD. Rekomendujemy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Chrome, Firefox, Safari oraz Microsoft Edge. Testy łącza można wykonać na stronie: https://www.speedtest.net/ 


7. Dlaczego podczas uruchomienia transmisji na żywo obraz się zacina i nie działa płynnie?

Możliwe przyczyny:

 • niewystarczająca prędkość łącza internetowego,
 • niewystarczające parametry techniczne urządzenia odbiorcy (słaby procesor lub karta graficzna, nieaktualizowany system),
 • oprogramowanie blokujące reklamy lub antywirusowe,
 • nadawca sygnału ma problemy techniczne z komputerem lub łączem.

Co można zrobić:

 • upewnić się, że prędkość łącza internetowego jest wystarczająca,
 • w przypadku Internetu dostarczanego przez sieć komórkową, najlepiej jest przełączyć urządzenie do sieci lokalnej (przewód, WiFi),
 • uruchomić transmisję w innych przeglądarkach, np. Chrome, Firefox, Safari oraz Microsoft Edge,
 • pozamykać na urządzeniu wszystkie aplikacje działające w tle, a także otwarte karty przeglądarki,
 • spróbować obniżyć jakość obrazu (jeżeli jest taka możliwość).


8. Co zrobić, gdy dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem?

 • Można odświeżyć stronę przy pomocy skrótu Ctrl+F5 lub Cmd+R na komputerze Apple.
 • W razie potrzeby w sprawie trudności technicznych, najlepiej korzystać z okna do zadawania pytań „Pomoc techniczna” (na portalu).


9. Czy Uczestnicy III Interdyscyplinarnego Forum Edukacyjnego "Choroby zakaźne i reumatologia" otrzymają punkty edukacyjne?

TAK, Uczestnikowi przysługują punkty edukacyjne. Liczba punktów edukacyjnych odpowiada liczbie godzin wykładów merytorycznych oraz dyskusji – Uczestnik otrzyma 7 punktów edukacyjnych.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zalogowanie się Uczestnika na platformie (kliknięcie indywidualnego linku aktywującego transmisję konferencji), na której wydarzenie będzie transmitowane oraz uczestnictwo zarówno w wykładach, jak i dyskusjach.

Certyfikat określający liczbę punktów przyznanych za udział III Interdyscyplinarnym Forum Edukacyjnym "Choroby zakaźne i reumatologia" zostanie wysłany Uczestnikowi do 14 dni roboczych od zakończenia konferencji, na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Student medycyny nie jest uprawniony do otrzymania certyfikatu określającego liczbę punktów edukacyjnych. Organizator może wystawić certyfikat uczestnictwa (bez punktów edukacyjnych), na życzenie. Prosimy o informację w tej sprawie na adres e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl


10. Dostęp do nagrań z wykładów po konferencji.

Nagrania wykładów z konferencji zostaną udostępnione na platformie transmisyjnej konferencji od 2.11.2021 r. do 2.12.2021 r.

Dostęp umożliwią Państwu login i hasło (służące wcześniej do oglądania transmisji).

Wybrane wykłady mogą nie być nagrywane i nie zostać udostępnione. Informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie www konferencji oraz platformie do transmisji online w zakładce PROGRAM.

Infarma

Organizator

Organizator logistyczny i merytoryczny:  

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

www.czelej.com.pl


Biuro Organizacyjne Konferencji:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

Ul. Saska 9J

03-968 Warszawa

Tel. 22 616 60 52

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski

e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

+48 664 911 212

Kontakt w sprawach technicznych:

MEDVC

e-mail: conf@medvc.eu